Wskażesz zwierzę na obrazie?

Spójrz na te rozmazane zdjęcia. Czy zgadniesz, co to za zwierzęta?