Czy zgadniesz, jakie to zwierzę?

Przeczytaj wskazówki i zgadnij, jakie zwierzę mówi o sobie.