Zdziel leminga

Pomóż Grizzy'emu schłodzić się i pokonać lemingi.