Praca zespołowa

Fred, Daphne, Velma, Kudłaty i Scooby-Doo wspólnymi siłami chcą pokonać wrogi grecki pomnik na stadionie.

Do góry